Spis treści

1. Przed dodaniem produktu dodaj wszystkie brakujące warianty kolorystyczne

Kliknij na „Produkty” w menu admina.

Następnie kliknij na „Atrybuty”.

Na stronie atrybutów kliknij na nazwę atrybutu „Kolor”.

Następnie wpisz nazwę nowego koloru i zdefiniuj jego barwę na palecie. Możesz również podać kod koloru w formacie HEX. Następnie kliknij przycisk „Dodaj nowy kolor” znajdujący się po prawej stronie.

2. Przed dodaniem produktu dodaj tabele rozmiarów dla danego produktu

Kliknij na „Tabele rozmiarów” w menu admina.

Następnie kliknij na „Dodaj”.

Na stronie dodawania nowej tabeli nadaj jej nazwę, zdefiniuj rozmiar i przypisz do produktu. Następnie kliknij przycisk „Opublikuj” znajdujący się po prawej stronie.

3. Dodawanie nowego produktu

Kliknij na „Produkty” w menu admina.

Następnie kliknij na „Dodaj nowy”.

Na stronie dodawania nowego produktu nadaj mu nazwę, dodaj kategorie (można kilka), opis i obrazek.

Następnie kliknij w zakładkę „Magazyn”, zaznacz checkbox „Włącz zarządzanie stanem magazynowym na poziomie produktu” i wpisz ilość sztuk produktu przeznaczoną do sprzedaży w polu „Stan magazynowy”.

Następnie kliknij w zakładkę „Atrybuty”.

W zakładce „Atrybuty” kliknij na „Nowy atrybut” i wybierz z listy „Rozmiar”, a następnie kliknij na przycisk „Dodaj”. Jeżeli produkt posiada więcej niż 1 wariant kolorystyczny, wykonaj tą samą akcje dla atrybutu „Kolor”.

W zakładce „Atrybuty” powinny teraz pojawić się panele „Rozmiar” i „Kolor” (jeśli został również dodany).

Dalszą akcję wykonujemy kolejno dla wszystkich paneli – w polu „Wartości” dodajemy odpowiednie wartości produktu, możemy również kliknąć „zaznacz wszystko” aby dodać wszystkie zdefiniowane wartości.

Zaznaczamy checkbox „Dla wariantów” we wszystkich panelach wariantów.

Klikamy „Zapisz atrybuty”.

Następnie kliknij w zakładkę „Warianty”.

Domyślnie na liście wyborów powinna być już wybrana opcja „Dodaj wariant”, klikamy przycisk „Idź”. Jeżeli nie jest wybrany, kliknij na listę i wybierz ręcznie „Dodaj wariant”, a następnie przycisk „Idź”.

Wybieramy domyślny wariant. Jest to rozmiar i kolor który będzie domyślnie zaznaczony gdy klient wejdzie na stronę produktu.

Wybieramy dla jakich atrybutów ma być spełniony warunek (taki warunek trzeba utworzyć dla każdego koloru danego produktu).

Klikamy na numer panelu (w tym przypadku jest to nr #498).

Następnie klikamy na ikonę dodawania zdjęcia i dodajemy zdjęcie główne.

Dalej klikamy na dodawanie galerii (w galerii można wybrać maksymalnie 2 dodatkowe zdjęcia).

Wpisujemy cenę tego konkretnego wariantu.

Klikamy zapisz zmiany.

Klikamy przycisk „opublikuj”, a w przypadku edycji przycisk „zaktualizuj”.

Gratulacje, produkt został dodany 🙂