Polityka prywatności

I Administrator danych osobowych

Wa-Wi Boutique Agnieszka Wichiciel
ul. Marii Konopnickiej 14a
74-101 Gryfino
NIP 858-170-83-76

II. Cele i podstawy przetwarzania

Na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży, (podstawa z art 6 ust 1 lit b RODO).

W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W celu oferowania Ci przez nas produktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – [dotyczy osób, które zapisały się na nasz newsletter]

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy art. 14.1.d. RODO

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, dane teleadresowe, numer IP w celu zrealizowania złożonego zamówienia oraz pliki cookies, które zapisują się na Twoim urządzeniu.
W celu informowania Cię o naszej ofercie będziemy przechowywać wyłącznie Twoje imię oraz adres -email [dotyczy osób, które zapisały się na nasz newsletter].

VI. Odbiorcy danych

W celu zrealizowania zakupów, poinformowania Cię o ofercie [dotyczy osób, które zapisały się na nasz newsletter] Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, prawnicze, księgowe.

V. Przysługuje Ci:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– prawo do usunięcia danych, Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,
– ograniczenia przetwarzania danych możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
– prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/łaś na podstawie umowy lub Twojej zgody,
– możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych,które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak są one niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.